Treningi

Tabela treningów

Treningi w naszym klubie chwilowo są odwołane.

Przysięga dojo

  1. Będziemy ćwiczyć nasze serca i ciała dla osiągnięcia pewnego, niewzruszonego ducha
  2. Będziemy dążyć do prawdziwego opanowania sztuki karate, aby kiedyś nasze ciało i zmysły stały się doskonałe
  3. Z głębokim zapałem będziemy starać się kultywować ducha samo wyrzeczenia
  4. Będziemy przestrzegać zasad grzeczności, poszanowania starszych oraz powstrzymywać się od gwałtowności
  5. Będziemy spoglądać w górę, ku prawdziwej mądrości i sile, porzucając inne pragnienia
  6. Będziemy wierni naszym ideałom i nigdy nie zapomnimy o cnocie pokory
  7. Przez całe życie, poprzez dyscyplinę karate, dążyć będziemy do poznania prawdziwego znaczenia drogi, którą obraliśmy.

Wymagania egzaminacyjne

Regulamin płatności

Treningi (a tym samym składki członkowskie) w naszym klubie chwilowo zostały zawieszone.

Charakter prawny

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej

* posiada osobowość prawną

Zarejestrowany w Urzędzie Miasta Zabrze
Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej 05/2011
Numer REGON 242709745
NIP 648-27-60-349